เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 29 มี.ค. 2567 ]3
3 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) [ 29 มี.ค. 2567 ]3
4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]8
5 บทความทางด้านกฏหมาย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี [ 26 มี.ค. 2567 ]9
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 มี.ค. 2567 ]6
7 รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]5
9 คู่มือการให้บริการ E -Service เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 12 ก.พ. 2567 ]24
10 ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 5 ก.พ. 2567 ]11
11 ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เรื่อง การซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง (มาตรา 44) [ 30 ม.ค. 2567 ]6
12 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 23 ม.ค. 2567 ]16
13 ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย เรื่อง การทำลายเครื่องหมายจราจร การทำลายทางหลวง และการทิ้งขยะมูลฝอย [ 8 ม.ค. 2567 ]5
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 18 ธ.ค. 2566 ]6
15 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่องผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]7
16 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]20
17 แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้กล่าวหาได้ออกจากราชการ [ 26 ก.ย. 2566 ]16
18 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 17 ส.ค. 2566 ]10
19 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]197
20 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15