เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]7
2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 [ 21 มิ.ย. 2567 ]7
3 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]46
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]29
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]20
6 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 29 มี.ค. 2567 ]24
7 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) [ 29 มี.ค. 2567 ]26
8 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]18
9 บทความทางด้านกฏหมาย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี [ 26 มี.ค. 2567 ]24
10 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 มี.ค. 2567 ]16
11 รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]21
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
13 คู่มือการให้บริการ E -Service เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 12 ก.พ. 2567 ]47
14 ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 5 ก.พ. 2567 ]20
15 ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เรื่อง การซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง (มาตรา 44) [ 30 ม.ค. 2567 ]14
16 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 23 ม.ค. 2567 ]31
17 ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย เรื่อง การทำลายเครื่องหมายจราจร การทำลายทางหลวง และการทิ้งขยะมูลฝอย [ 8 ม.ค. 2567 ]17
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 18 ธ.ค. 2566 ]16
19 ปราชญ์ชาวบ้าน [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
20 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่องผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15