เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 

  ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุมพนักงาน...
  ร่วมต้อนรับพร้อมมอบกระเช้า นางสาวณัชชา สร้อยศรี มา...
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ร่วมต้อนรับพร้อมมอบกระเช้า นางสาวณัชชา สร้อยศรี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(กลุ่มจังหวั...
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ...
  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแช่งขันจักรยาน...
   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม...

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้