เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
   
 
  ชาวมะขามเมืองใหม่ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายกองผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี “สานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม (รุ่นที่ 1)
  โครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2567
  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv System) หมู่ที่ 1-10
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองตะพองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ตชด.ที่ 11
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้