เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]49
102 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2772/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดค้าส่ง/ตลาดค้าปลีก ตลาดสด ตลาดนัด หรือตลาดที่ดำเนินกิจการในลักษณะเคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ 6 ต.ค. 2564 ]228
103 24 กันยายน วันมหิดล [ 23 ก.ย. 2564 ]194
104 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [ 20 ก.ย. 2564 ]144
105 กฎกระทรวงการสอบสวน [ 14 ก.ย. 2564 ]168
106 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ย. 2564 ]168
107 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]169
108 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา [ 14 ก.ย. 2564 ]150
109 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (2) [ 14 ก.ย. 2564 ]178
110 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (3) [ 14 ก.ย. 2564 ]173
111 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (4) [ 14 ก.ย. 2564 ]175
112 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (5) [ 14 ก.ย. 2564 ]127
113 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (6) [ 14 ก.ย. 2564 ]126
114 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (7) [ 14 ก.ย. 2564 ]123
115 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (8) [ 14 ก.ย. 2564 ]169
116 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (9) [ 14 ก.ย. 2564 ]165
117 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (10) [ 14 ก.ย. 2564 ]183
118 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (11) [ 14 ก.ย. 2564 ]133
119 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (12) [ 14 ก.ย. 2564 ]163
120 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (13) [ 14 ก.ย. 2564 ]150
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15