เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ฯ [ 5 ม.ค. 2565 ]6
3 ประชาสัมพันธ์จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี📢📢 [ 14 ธ.ค. 2564 ]24
4 ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]28
5 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2564 ]45
6 จึงขอเชิญชวนวัยรุ่นและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Line Official Teen Club [ 25 ต.ค. 2564 ]26
7 การประกวดคลิปวีดิโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]24
8 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3284/2564 เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท [ 7 ต.ค. 2564 ]25
9 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2772/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดค้าส่ง/ตลาดค้าปลีก ตลาดสด ตลาดนัด หรือตลาดที่ดำเนินกิจการในลักษณะเคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ 6 ต.ค. 2564 ]36
10 24 กันยายน วันมหิดล [ 23 ก.ย. 2564 ]28
11 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [ 20 ก.ย. 2564 ]35
12 กฎกระทรวงการสอบสวน [ 14 ก.ย. 2564 ]29
13 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ย. 2564 ]33
14 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]31
15 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา [ 14 ก.ย. 2564 ]33
16 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (2) [ 14 ก.ย. 2564 ]30
17 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (3) [ 14 ก.ย. 2564 ]27
18 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (4) [ 14 ก.ย. 2564 ]28
19 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (5) [ 14 ก.ย. 2564 ]25
20 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (6) [ 14 ก.ย. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9