เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [ 20 ก.ย. 2564 ]2
2 กฎกระทรวงการสอบสวน [ 14 ก.ย. 2564 ]3
3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ย. 2564 ]6
4 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]2
5 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา [ 14 ก.ย. 2564 ]3
6 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (2) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
7 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (3) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
8 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (4) [ 14 ก.ย. 2564 ]2
9 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (5) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
10 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (6) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
11 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (7) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
12 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (8) [ 14 ก.ย. 2564 ]2
13 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (9) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
14 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (10) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
15 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (11) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
16 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (12) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
17 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ (13) [ 14 ก.ย. 2564 ]3
18 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ [ 14 ก.ย. 2564 ]3
19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล [ 14 ก.ย. 2564 ]3
20 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ [ 9 ก.ย. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9