เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ครั้งที่ 3) [ 6 ก.ค. 2565 ]22
3 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2565 ]19
4 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]55
5 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 19 เม.ย. 2565 ]70
6 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 12 เม.ย. 2565 ]62
7 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 เม.ย. 2565 ]60
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]60
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]64
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]60
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]54
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]52
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]62
14 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง สละสิทธิ์ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]54
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]60
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]45
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]54
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]58
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]58
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12