เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ