ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2566 ]
.................................................................................................................................
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................