เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]10
2 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]16
3 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสาย [ 1 ม.ค. 2564 ]13
4 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ม.ค. 2564 ]13
5 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ม.ค. 2564 ]13
6 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู [ 1 ม.ค. 2564 ]12
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 1 ม.ค. 2564 ]11
8 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 ม.ค. 2564 ]14