เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 นายวีรพงษ์  มณีศรี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชลวิทย์  โสทนา
นายวุทธนา  ชัยพิบูลย์
นายณัฐพล  ชัยชนะ
นางสาววราภรณ์  ชวกิจภิญโญพงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สถาปนิกปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
 

นายอนุญาต  มุขโต
 นายณัฐพงศ์ ชุณหพันธ์
นายอนุศักดิ์  พวงมณี
นายพิสุทธิ์   นิยมรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)


นางสาวจิราพร  ปุริเส
นายภาณุวัตร  คชาไพร
นายเจษฎา  เทียมผล
นายกรกช  พลคิด
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
   
 
 นายบุญ ปากเคี่ยม
 
 คนงาน