เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 นายวีรพงษ์  มณีศรี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชลวิทย์  โสทนา
นายวุทธนา  ชัยพิบูลย์
นายณัฐพล  ชัยชนะ
นางสาววราภรณ์  ชวกิจภิญโญพงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สถาปนิกชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป


ว่าง
 นายอนุญาต  มุขโต นายณัฐพงศ์ ชุณหพันธ์ นายอนุศักดิ์  พวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
ว่าง  ว่าง นายภาณุวัตร  คชาไพร นายกรกช  พลคิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ คนงาน คนงาน
   
 
 นายบุญ ปากเคี่ยม ว่าง  
 คนงาน คนงาน