เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหารนายดิลก  บัวเกิด
นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
Email: aaa.makham2564@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-9363660
เบอร์โทรศัพท์: 039-389534 ต่อ 11
นายมานพ ธรรมเจริญ นายสมศักดิ์ ธรรมสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่


นายสากล วีระติ
นายณรงค์ คนซื่อ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่